Metallitööd

Silverehitusel on olemas erinevad metalli töötlemise võimalused. Meie keevitajad ja metallitöö lukksepad on hea kvalifikatsiooniga ning omavad erialast kompetentsi, tänu millele suudavad nad lahendada ka keerukamaid metallitöödega seotud probleeme. Valminud metallitööle anname omapoolse garantii. Professionaalne lähenemine oma töösse on aidanud luua püsivaid metallitööalaseid suhteid koostööpartnerite ja klientidega.

Antennide ja teiste seadmete kinnituskonstruksioonide valmistamine

Silverehitus valmistab erinevaid alumiiniumist kinnituskonstruktsioone (katused, parapetid, korstnad, redelid, postid ja mastid) antennidele ja seadmetele. Meilt on võimalik tellida ka erinevaid toru- või kantmaste ja üks-/kolmjala kinnitusi. Enamus kinnituskonstruktsioone valmistatakse alumiiniumist, kuna neid on kerge paigaldada ja hooldada, kuid võimalik on kasutada ka teisi materjale.

Lühidalt meie tegevustest metallitöös

  • Metallitööd  (lõikamine, keermestamine, painutamine, puurimine, jne)
  • Luksepatööd.
  • Keevitus (erinevate metallide keevitus –argoonkeevitus)
  • Muu tegemised (metalltoodete ja materjali müük)

Meeldivat koostööd soovides.