Telecom

Telekommunikatsioonivaldkonnas alustasime aastal 2005. Meie spetsialistidel on ka selles valdkonnas pikaajaline töökogemus. Meie suureks plussiks on, et me suudame vajadusel kiirelt reageerida ja pakkuda „võtmed kätte“ lahendusi. Teeme koostööd ka materjalide maaletoojatega, et vajadusel tarnida ehituseks vajaminevaid materjale. Levinumad võrgud, millega igapäevatöös kokkupuutume on GSM / UMTS / LTE.

Hooldusteenus – avariitööd

Hooldustöödena viib Silverehitus läbi mastitulede, antennide, blokkide/moodulite, akuda kaablite, vms vahetust. Lisaks on meie teenuste hulgas ka elektrivarustuse diagnostika, rikke likvideerimine, komponentide vahetus ja paigaldus. Avariitööde puhul on tegemist näiteks rikkis või viga saanud antennide, tugijaamade, toiteseadmete ja blokkide/moodulite parandusega või vahetusega. Teeme nii lepingulist koostööd kui ka üksiktöid.

Mobiilsidevõrgu ehitus

Silverehitus omab piisavat mobiilsidevõrkude ehitamise ning hooldamise kogemust. Teostame nii väikse- kui suuremahulisi töid. Mobiilsidevõrgu ehituse käigus paigaldame kaablit, antenne, tugijaamu, toiteseadmeid, repiitereid ja muid vajalikke komponente.

Seadmeruumide ehitus

Silverehitus ehitab vajalikke seadmeruume koos vajaliku ventilatsiooni- ja elektritöödega. Soovikorral anname tööle ka teostusjoonised, elektritöödele joonised, mõõdistusaruande, elektripaigaldise nõuetekohase tunnistuse, jne.

Teostame vajadusel kaablite mõõdistusi eraldi objektidele, kui ka meie teostatud töödele (Anritsu S331D).

Erinevad kinnituskonstruktsioonid (mastid/katused)

Silverehitus valmistab erinevaid alumiiniumist ja rauast kinnituskonstruktsioone (katused, parapetid, korstnad, redelid, postid ja mastid) antennidele ja seadmetele. Meilt on võimalik tellida ka erinevaid üksjalg, kolmjalg tüüpi kinnitusi. Enamus kinnituskonstruktsioone valmistatakse alumiiniumist, kuna neid on kerge paigaldada ja hooldada, kuid võimalik on kasutada ka teisi materjale.

Lühidalt meie tegevustest telekommunikatsiooni vallas

• Tugijaamade ehitus/hooldus. (kaabeldus, seadmete instalatsioon, käivitus, komponentide lisamine,vahetus, jpm)
• Ülekandevõrgu seadmete instalatsioon/hooldus (kaabeldus, seadmete instalatsioon, käivitus, komponentide lisamine,vahetus, jpm)
• Kaablite mõõdistused
• Erinevad katuse ja masti kinnituskonstruktsioonide valmistamine
• Elektritööd (elektrivarustuse väljaehitamine)
• Üldehitus (erinevate seadmete ruumie ruume, aluste ehitus, konteinerite paigaldus, jne)

Meeldivat koostööd soovides.